Feeds:
Posts
Comments

Dear friend, I open this blog with only one simple hope: to see you more happy, peaceful, liberated, and confident after each time you visit it. Thank you for stopping by!

Bạn mến, mình mở blog này với một hy vọng đơn sơ thôi: đó là thấy Bạn hạnh phúc hơn, bình an hơn, tự do hơn và tự tin hơn sau mỗi lần bạn ghé thăm. Cảm ơn Bạn đã ghé thăm!

*******************

If you read English, please click ENGLISH   or choose on the right   –>

Se leggi italiano, click ITALIANO  o scegli un collegamento  –>

Nếu Bạn đọc Tiếng Việt, xin bấm TIENG VIET   hay chọn bên cạnh  –>

Si vous lisez francais, cliquez  FRANCAIS    ou  choisissez à côté     –>

My Youtube channel: https://www.youtube.com/user/friendvn84/videos

Chủ đề đặc biệt: TỰ VỆ

Tác phẩm đặc biệt: CHÌA KHÓA VẠN NĂNG

.

KỂ BẠN NGHE NHÉ !

.

NGƯỜI YÊU TÔI

.

CHUYỆN 3 NGƯỜI

.

CỨU THẾ GIỚI BẰNG GIA ĐÌNH CỦA BẠN !!!

.

SAVE THE WORLD BY YOUR FAMILY !!!

.

RAP: tạ ơn Chúa

.

.

MẶC KHẢI

.

BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG

.

CẦU NGUYỆN ĐƯỢC GÌ ?

.

WHY PRAY ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ghi chú = Notes:

+ Please give a clear reference including the author’s name if you use any material in this blog. Thank you! Xin vui lòng ghi rõ nguồn và tên tác giả bài viết nếu bạn sử dụng tài liệu ở blog này. Xin cảm ơn nhiều! These writings are to be understood as my personal experiences and reflections first to write for my living and then share with you and friends. Only when they are indicated with a title do I add an extra voice or weight to my writing. Những bài viết ở đây là những kinh nghiệm và suy niệm riêng của tác giả trước tiên viết cho bản thân và sau đó chia sẻ với bạn bè với ước mong có một hữu ích nào đó cho cuộc sống. Chỉ khi nào bài viết được gắn thêm một danh xưng khác thì tác giả mới cộng thêm một danh nghĩa hoặc trọng lượng khác vào bài viết.

 

Advertisement